Structurally Aligned tRNAs (by Isotype & Anticodon)

Structural alignments are generated by aligning tRNA sequences against domain-specific tRNA covariance models with the use of COVE.

Ala tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-1 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-10 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-11 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-12 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-13 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-14 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-15 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-16 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-17 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-2 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-3 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-4 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-5 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-6 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-7 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-8 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-9 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTAGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-3-1 Sc: 67.2 >>.>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<.<<. GG.GGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-4-1 Sc: 65.7 >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCAtgggacacaggtgattcgcgagtacgagttttatgcttcatccgaggttcgcgcgtgcttcgaatgggtacttgaaaacatgagcaaaaatggagaaaaatgctcgtctttgcgaacgaacgcgagcataaaggaggcattgcgaaaacaatttatgcttcttttttttcacttatatcagctgaaaaagttcaaaatataacttcagttcttgtataagccacccccactacccgaagacatgattaagccacctcaagacattttcgcaaacacgagcattgtgtgcgtcgaagcattttgcttacactgcgaatcacctgTGGGAGAG...........GgTTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-2-1 Sc: 53.1 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA DA9202_AGC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGCATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCCGGGGTTCAATTCCCCGTGCCTCCA tRNA-Ala-CGC-1-1 Sc: 73.7 GGGGGCATAGCTCAGAGGTA.GA.GCGCCCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGGGAA...........GtCCGGGGTTCAATCCCCCGTGCCTCCA tRNA-Ala-CGC-4-1 Sc: 72.3 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-CGC-2-1 Sc: 67.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGTGAGAA...........GtCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-CGC-3-1 Sc: 63.4 >>>>>>>..>>>>........<<.<<..>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGCATAGCTCAGGGGTA.GAcGCG.TCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCCGGGGTTCAATTCCCCGTGCCTCCA DA9201_CGC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-1 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-2 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-3 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-4 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-5 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-6 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-7 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-8 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA DA9200_TGC_CAENORHABDI_ELEG
Arg tRNAs
>>>>>>>..>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-1 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-2 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-3 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-4 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-5 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-6 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTAC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-2-1 Sc: 71.6 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-1 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-10 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-2 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-3 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-4 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-5 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-6 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-7 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-8 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-9 Sc: 68.7 >>>>>>>..>.>...........<.<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGGGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-4-1 Sc: 57.5 >>>>>>>..>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGTG..GCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-5-1 Sc: 54.4 GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9200_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>...............<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGGCCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9201_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCGCAATGGAtA.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9203_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>.........<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GCTCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCGGACTCCGGAACCGGGA...........A.TGGGGGTTCAAGTCCCTC..CGCGAGCT tRNA-Arg-CCG-1-1 Sc: 53.8 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-3-1 Sc: 71.3 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-1-1 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-1-2 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-1-3 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-1-4 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-1 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-2 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-4-1 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAATGGAtA.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG...........AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG DR9204_TCG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>.>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<.<<<<<. GGCCGTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCGGTCTCCTAAACCGAAG...........AcTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CTCGGTCG tRNA-Arg-CCT-1-1 Sc: 69.7 GGCCGTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCGGTCTCCTAAACCGAAG...........AcTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CTCGGTCG tRNA-Arg-CCT-1-2 Sc: 69.7 >>>>>.>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<..<.<<<<<. GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-3-1 Sc: 71.7 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-1 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-2 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-3 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-4 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-5 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-1 Sc: 68.8 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-2 Sc: 68.8 GGCCTTGTGGCCTAATGGAtA.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG...........AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA DR9202_TCT_CAENORHABDI_ELEG
Asn tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-1 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-10 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-11 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-12 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-13 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-14 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-15 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-16 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-17 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-18 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-2 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-3 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-4 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-5 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-6 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-7 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-8 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-9 Sc: 73.5 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>.........<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGATTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-2-1 Sc: 64.4 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG DN9200_GTT_CAENORHABDI_ELEG
Asp tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........GCCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-1 Sc: 63.3 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-1 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-10 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-11 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-12 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-13 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-14 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-15 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-16 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-17 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-18 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-19 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-2 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-20 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-21 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-3 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-4 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-5 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-6 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-7 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-8 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-9 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCGCATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-3-1 Sc: 60.5 TCCTCGGTAGTGTAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-4-1 Sc: 58.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGGaGAA tRNA-Asp-GTC-7-1 Sc: 54.8 >>.>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<..<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGT.GAG tRNA-Asp-GTC-5-1 Sc: 52.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>.>>.......<<.<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCTGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-6-1 Sc: 52.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG DD9200_GTC_CAENORHABDI_ELEG
Cys tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-1 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-10 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-11 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-12 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-2 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-3 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-4 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-5 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-6 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-7 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-8 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-9 Sc: 74.0 .>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<.. TGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGATTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-2-1 Sc: 62.8
Gln tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGTGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-1-1 Sc: 74.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-1 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-2 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-3 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-4 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-5 Sc: 71.6 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>.>.......<.<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGTACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT tRNA-Gln-CTG-3-1 Sc: 61.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTCTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGGACCT DQ9201_CTG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-1 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-10 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-11 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-12 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-13 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-14 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-15 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-16 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-2 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-3 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-4 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-5 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-6 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-7 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-8 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-9 Sc: 72.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>.>>>.......<<<.<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCAGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-3-1 Sc: 64.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>.>>.......<<.<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCATGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-2-1 Sc: 62.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ATCCAAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT tRNA-Gln-TTG-4-1 Sc: 61.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTCGGTGGAACCT DQ9200_TTG_CAENORHABDI_ELEG
Glu tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-1 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-10 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-11 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-12 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-13 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-14 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-15 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-16 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-17 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-18 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-19 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-2 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-20 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-3 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-4 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-5 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-6 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-7 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-8 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-9 Sc: 77.9 >.>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGAAA tRNA-Glu-CTC-4-1 Sc: 73.4 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACTCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-2-1 Sc: 73.2 TCCGTTGTGGTCTAGTAGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-3-1 Sc: 70.4 >..>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<..<. TCCGTTGTTGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACAAAT tRNA-Glu-CTC-5-1 Sc: 56.8 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA DE9200_CTC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-1 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-10 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-11 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-12 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-13 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-14 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-15 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-2 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-3 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-4 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-5 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-6 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-7 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-8 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-9 Sc: 75.3 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>.........<<<<<<<<<<<. TCCTATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGTTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-3-1 Sc: 64.7 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCC.GGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-2-1 Sc: 59.8 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA DE9201_TTC_CAENORHABDI_ELEG
Gly tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-1 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-10 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-11 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-2 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-3 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-4 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-5 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-6 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-7 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-8 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-9 Sc: 77.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>.>>>.......<<<.<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGTGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-2-1 Sc: 73.4 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCG.GCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA tRNA-Gly-GCC-4-1 Sc: 67.6 >.>>>>>...>>>.........<<<..>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<.<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAAAGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATACA tRNA-Gly-GCC-3-1 Sc: 66.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCG.....GTCGATGCA DG9200_GCC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-1 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-10 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-11 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-12 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-13 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-14 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-15 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-16 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-17 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-18 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-19 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-2 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-20 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-21 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-22 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-23 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-24 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-25 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-26 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-27 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-28 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-29 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-3 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-4 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-5 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-6 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-7 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-8 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-9 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....TCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-1 Sc: 68.1 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCCc....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-3-1 Sc: 67.4 GCGTTCGGGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-4-1 Sc: 62.2 >.>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<.<. GAGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-5-1 Sc: 61.8 >>.>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>.......<<<<......<<<<.<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACCGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAAGGCA tRNA-Gly-TCC-6-1 Sc: 61.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<.....<<<<<<<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcG.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCCcccccCCGAACGCA tRNA-Gly-TCC-7-1 Sc: 54.5 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCC.....CCGAACGCA DG9201_TCC_CAENORHABDI_ELEG
His tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-1 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-10 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-11 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-2 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-3 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-4 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-5 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-6 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-7 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-8 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-1-9 Sc: 69.4 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-1 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-2 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-3 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-4 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGGCCGTGGCG..............A.CGCTGGTTAGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-3-1 Sc: 62.0 >>>>>>>..>>>...........<<<.>>>.>.......<.<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCACGGTGGCCGAGTGGTcA.AGGCGTGAGCTTGTGGTGGTTAAACCC...........AtCGCAGGTTCGAATCCTGCCCGTGGCA DH9200_GTG_CAENORHABDI_ELEG
Ile tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-1 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-10 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-11 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-12 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-13 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-14 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-15 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-16 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-17 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-18 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-19 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-2 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-20 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-3 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-4 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-5 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-6 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-7 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-8 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-9 Sc: 86.9 >>>>>>>..>>.>.........<.<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCGCCATAGCCCAGTCGGTtAGAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-2-1 Sc: 80.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCCATTGGCGCAGTCGGTtAGCGCGTGGTACTTATAgttaatagggaATGCCAAG...........GtCGCCAGTTCGAGCCTGGCATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-1 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTtAGCGCGTGGTACTTATAgtctataggttATGCCAAG...........GtCGCCAGTTCGAGCCTGGCATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-2 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTtAGCGCGTGGTACTTATAgttataggtc.ATGCCAAG...........GtCGCCAGTTCGAGCCTGGCATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-3 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTtAGCGCGTGGTACTTATA...........TTGCCAAG...........GtCGCCAGTTCGAGCCTGGCATGGGGCA DI9200_TAT_CAENORHABDI_ELEG
Leu tRNAs
>>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GGTGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-AAG-1-1 Sc: 73.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-1 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-2 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-3 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-4 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-5 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-6 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-7 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-8 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-9 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-1 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-2 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-3 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-4 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-5 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-6 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-7 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGC.GCTGGTTTAAGgca...................................ACCAGTAGCTTC...........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-4-1 Sc: 65.0 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... DL9200_AAG_CAENORHABDI_ELEG GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... DL9202_AAG_CAENORHABDI_ELEG GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCAcca RL9200_AAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCAG......GAGGG.CGCAGGTTCGAACCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-2-1 Sc: 77.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCAG......GAGGG.CGCAGGTTCGAACCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-2-2 Sc: 77.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-1-1 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-1-2 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-1-3 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... DL9201_CAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-1 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-2 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-3 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... DL9205_TAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgtaacgcttacctcaagttcgaggtctactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-1 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgaaatgcttgcctcatgctcgaggtcgactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-3 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcaattgcttgcctcgagttcgaggtcgactgggtg...TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-4 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgaatcgcttgcctcaagttcgaggtcaactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-5 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgattgcttgcctcaagtacgaggtctcctgggtg...TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-6 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgtacattgcttgcctcaagttcgaggttaactgggtgTTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-2 Sc: 74.1 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcaatagcttgcttcaagttcgaagccgattgggcg...TTCTGGT.ACTC.GTAC......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-2-1 Sc: 72.2 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>>.........<<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGtattgggcg.............................TTCTGGTACTCGT.........ACGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... DL9204_CAA_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>.............<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-1-1 Sc: 77.4 AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-1-2 Sc: 77.4 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>...............................................<<<<..>..>...........<..<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGCCTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATAA......CACCG.CGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-2-1 Sc: 70.5 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>.............<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... DL9203_TAA_CAENORHABDI_ELEG
Lys tRNAs
>>>>>>>..>>>>................................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-1 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-10 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-11 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-12 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-13 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-14 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-15 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-16 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-17 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-18 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-19 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-2 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-20 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-21 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-22 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-23 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-24 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-25 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-3 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-4 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-5 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-6 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-7 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-8 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-9 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGC................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-2-1 Sc: 83.5 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........CtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-4-1 Sc: 79.6 >>>>>>>..>>>>................................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>.........<<<<<<<<<<<. GCCTGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGTTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-3-1 Sc: 75.4 >>>>>>>..>>>>................................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGTcgcgagtcgcgagtcgC.....GGTA...GAGCACCAGATTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-5-1 Sc: 71.5 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGTA...GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT DK9200_CTT_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>....................................<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGT................Ctaccg...A...CTGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGTGGGTTCGAGTCCCGCATTGGGCT DK9202_CTT_CAENORHABDI_ELEG >>>.>>>..>>>>................................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<.<<<. GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-1 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-10 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-11 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-12 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-13 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-14 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-2 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-3 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-4 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-5 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-6 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-7 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-8 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGTA...GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-9 Sc: 77.8
Met tRNAs
>>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>.........<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<.... GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-1 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-2 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-3 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-4 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-5 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-6 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-7 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-8 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGC.A.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-9 Sc: 77.0 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<.... AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-1 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-2 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-3 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-4 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-5 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-6 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-7 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-8 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-9 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGT.GGA.A.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTAcca DX9200_CAT_CAENORHABDI_ELEG
Phe tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<........<<. GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-1 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-10 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-2 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-3 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-4 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-5 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-6 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-7 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-8 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-9 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGCACGACTGAAGATCGTGAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-3-1 Sc: 82.3 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGCACGACTGAAGATCGTGAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-3-2 Sc: 82.3 GCCTCAATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTTGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-1-1 Sc: 81.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<..>>>>.......<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<........<<. GCCTCGATAGCTCAGTTGGGgTGAGCGTACGACTGAAAATCGTTAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGGcattcggtGCT tRNA-Phe-GAA-4-1 Sc: 56.6
Pro tRNAs
>>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGTCCGGCCC tRNA-Pro-AGG-1-1 Sc: 72.1 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCGGATGGCCTAGAGGTA.AGGCGCTTGCTTAGGGTGCAAGAG...........AtCCCGGGTTCGATCCCCGGTTCGACCC tRNA-Pro-AGG-4-1 Sc: 71.4 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-AGG-3-1 Sc: 71.1 GGCTGAGTGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-2-1 Sc: 70.1 GGCTGAGTGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-2-2 Sc: 70.1 GGCTGAGTGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-2-3 Sc: 70.1 GGCTGAGTGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTAGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC DP9201_AGG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGAGGTA.TGATTCTCGCTTCGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-1 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGAGGTA.TGATTCTCGCTTCGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-2 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGAGGTA.TGATTCTCGCTTCGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-3 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGAGGTA.TGATTCTCGCTTCGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-4 Sc: 71.5 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-1 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-10 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-11 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-12 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-13 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-14 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-15 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-16 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-17 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-18 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-19 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-2 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-20 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-21 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-22 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-23 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-24 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-3 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-4 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-5 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-6 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-7 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-8 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-9 Sc: 75.2 >>>>>>...>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGCTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-2-1 Sc: 69.2 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>.>>>.......<<<.<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCAGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-3-1 Sc: 67.2 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTATTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-5-1 Sc: 66.7 GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTGAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-6-1 Sc: 66.3 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-4-1 Sc: 65.7 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>.>.......<.<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGCGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-7-1 Sc: 64.7 >>>>>>>..>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC DP9200_TGG_CAENORHABDI_ELEG GGCCGAATGGTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC DP9202_TGG_CAENORHABDI_ELEG
SeC tRNAs
>>>>>>>....>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>........<<<<..>>>>>.......<<<<.<.<<<<<<<. GCCCGGATGaaCCATGGCGGTcT.GTGGTGCAGACTTCAAATCTGTAGGCGGTTA...GCGCCGCAGTGGTTCGACTCCACcT.TTCGGGTG tRNA-SeC-TCA-1-1 Sc: 107.4 GCCCGGATT..CCATGGCGGTcT.GTGGTGCAGACTTCAAATCTGTAGGCGGTTA...GCGCCGCAGTGGTTCGACTCCAT.T.TTCGGGTG DZ9200_TCA_CAENORHABDI_ELEG
Ser tRNAs
>>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-1-1 Sc: 82.3 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-1-2 Sc: 82.3 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-1 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-10 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-11 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-2 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-3 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-4 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-5 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-6 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-7 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-8 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-9 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GTCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-3-1 Sc: 75.1 >>.>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<.<<. GCCGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-4-1 Sc: 74.8 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-2-1 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-2-2 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-2-3 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTCGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-1-1 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTCGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-1-2 Sc: 81.6 GTGGTTAagaaTGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GTCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-3-1 Sc: 59.1 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-3-1 Sc: 85.6 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-3-2 Sc: 85.6 GCAGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCTGCG tRNA-Ser-TGA-1-1 Sc: 85.5 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-2-1 Sc: 84.9 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TTGCAGCG tRNA-Ser-TGA-6-1 Sc: 84.6 GCTGCGA....TGTCCGAGCGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-5-1 Sc: 82.4 GCTGCGA....TGTCCGAGCGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-5-2 Sc: 82.4 GCAACGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATGGACTTGAAATCCATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGATT..CCTGC.TCGTTGCG tRNA-Ser-TGA-4-1 Sc: 81.8 >>>>>>>.......>>...........<<..>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<...>>>>.........<<<<..<<<<<<<. GCTGCGA....TGCCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCATAGGTTCGAAC..CCTGC.TTGCAGCG tRNA-Ser-TGA-7-1 Sc: 74.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAACGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATGGACTTGAAATCCATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGATT..CCTGC.TCGTTGCG DS9201_TGA_CAENORHABDI_ELEG GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG DS9202_TGA_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-1 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-2 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-3 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-4 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-5 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-6 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-7 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CTTGATCG tRNA-Ser-GCT-2-1 Sc: 83.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>...............<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGT.....CAAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-3-1 Sc: 54.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG DS9200_GCT_CAENORHABDI_ELEG
Sup tRNAs
Thr tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-1 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-10 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-11 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-12 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-13 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-14 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-15 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-2 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-3 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-4 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-5 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-6 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-7 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-8 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-9 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCC tRNA-Thr-AGT-2-1 Sc: 81.2 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA DT9201_AGT_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTCGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGAGGGCA tRNA-Thr-CGT-1-1 Sc: 83.8 >>>>.>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<.<<<<. GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-2-1 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-2-2 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-2-3 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GcCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-5-1 Sc: 76.0 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGTATAGCTCAGAGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGTGGGCA tRNA-Thr-CGT-4-1 Sc: 75.7 >>>>.>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<.<<<<. GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGACGGTTCAATCCCGTCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-3-1 Sc: 75.1 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-1 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-2 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-3 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-4 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-5 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-6 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-7 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-8 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-9 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA DT9200_TGT_CAENORHABDI_ELEG
Trp tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-1 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-10 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-2 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-3 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-4 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-5 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-6 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-7 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-8 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-9 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........AtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-2-1 Sc: 68.3 GACTGCTTGGCGCAATGATA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-3-1 Sc: 64.3 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA DW9200_CCA_CAENORHABDI_ELEG
Tyr tRNAs
>>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-1-1 Sc: 76.8 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-1-2 Sc: 76.8 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttcgcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-1 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-10 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-11 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-12 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-2 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-3 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtttgcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-4 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttggcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-5 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-6 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-7 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcgggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-8 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-9 Sc: 74.6 >>>>>.>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<.<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTGGACGGA tRNA-Tyr-GTA-6-1 Sc: 68.8 >>>>>>>..>>>>...........<<<<..>>>>..................<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGCAGGACTGTAGagttagcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-5-1 Sc: 67.4 >.>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<.<. CAGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtggttATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-3-1 Sc: 67.0 >>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGTagtTGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........AtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-4-1 Sc: 66.9 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAG...........TTCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA DY9200_GTA_CAENORHABDI_ELEG
Val tRNAs
>>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-1 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-2 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-3 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-4 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-1 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-10 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-11 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-12 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-2 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-3 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-4 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-5 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-6 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-7 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-8 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-9 Sc: 76.6 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-3-1 Sc: 75.2 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-3-2 Sc: 75.2 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCT tRNA-Val-AAC-4-1 Sc: 73.3 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA DV9201_AAC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-1 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-2 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-3 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-4 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-5 Sc: 80.7 GGTCCTCTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCGAGGACCT tRNA-Val-CAC-2-1 Sc: 78.8 >>>>>>>..>.................<.>>>.>.......<.<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. ATTGAATTAGCCTacAGTGCA.A....TGTTA.GTTCATCACGTGAAGTAT...........A.TTATAGTTCGAAATTGTAATTTAATA DV9200_CAC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-1-1 Sc: 77.5 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGATCCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-2-1 Sc: 77.5 GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT tRNA-Val-TAC-3-1 Sc: 77.2 GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT tRNA-Val-TAC-3-2 Sc: 77.2 >>>>>>>..>>>.............<<<..>>>>.......<<<<....................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGTAG..............GcCGCCGGTTCGATCCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-4-1 Sc: 72.9 >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT DV9202_TAC_CAENORHABDI_ELEG