Structurally Aligned tRNAs (by Isotype & Anticodon)

Structural alignments are generated by aligning tRNA sequences against domain-specific tRNA covariance models with the use of COVE.

Ala tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-1 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-10 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-11 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-12 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-13 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-14 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-15 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-16 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-17 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-2 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-3 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-4 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-5 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-6 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-7 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-8 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-1-9 Sc: 74.8 GGGGGTATAGCTCAGTAGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-2-1 Sc: 67.2 >>.>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<.<<. GG.GGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-3-1 Sc: 65.7 >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCAtgggacacaggtgattcgcgagtacgagttttatgcttcatccgaggttcgcgcgtgcttcgaatgggtacttgaaaacatgagcaaaaatggagaaaaatgctcgtctttgcgaacgaacgcgagcataaaggaggcattgcgaaaacaatttatgcttcttttttttcacttatatcagctgaaaaagttcaaaatataacttcagttcttgtataagccacccccactacccgaagacatgattaagccacctcaagacattttcgcaaacacgagcattgtgtgcgtcgaagcattttgcttacactgcgaatcacctgTGGGAGAG...........GgTTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-AGC-7-1 Sc: 53.1 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GA.GCGCTCCCTTAGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA DA9202_AGC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGCATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCCGGGGTTCAATTCCCCGTGCCTCCA tRNA-Ala-CGC-1-1 Sc: 73.7 GGGGGCATAGCTCAGAGGTA.GA.GCGCCCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGGGAA...........GtCCGGGGTTCAATCCCCCGTGCCTCCA tRNA-Ala-CGC-2-1 Sc: 72.3 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-CGC-3-1 Sc: 67.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGTGAGAA...........GtCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-CGC-4-1 Sc: 63.4 >>>>>>>..>>>>........<<.<<..>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGCATAGCTCAGGGGTA.GAcGCG.TCGCTTCGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCCGGGGTTCAATTCCCCGTGCCTCCA DA9201_CGC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<.<<.>>>>>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-1 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-2 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-3 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-4 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-5 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-6 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-7 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA tRNA-Ala-TGC-1-8 Sc: 68.8 GGGGGTATAGCTCAGGGGTA.GA.GCGCTCGCTTTGCA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCGAGAA...........GtCTGGGGTTCGATTCCCCATACCTCCA DA9200_TGC_CAENORHABDI_ELEG
>>>......>>.>....>>>>...........<<<<.>>>>>.....................<<<<<......................>>>>>........<<<..<..<...<..<<.<..<<....... GGGttaccTGT.G..TAGCTCAGG.GGT..A.GAGCGCTCGCTTTGCA.............T.GCGAGAA.................GtCTGGGGTTCGATT.CCC..C..A...T..ACCT..CCA...... tRNA-Ala-TGC-2-1 Sc: 49.7 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 76.1 >>>.....>>>........>>...........<<...>>>>>.....................<<<<<......................>>>>>........<<<..<..<......<<<<..<<....... GGG.....GGT.A..TAACTCAGT.GGT..A.GATCGCTCCCTTAGCA.............T.GGGAGAG.................GgCTGGGGTTCAATT.CCC..C..A...A..ACCT..CCA...... tRNA-Ala-AGC-6-1 Sc: 47.1 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 66.7 >>>.....>>..>....>>>>...........<<<<.>>>>>.....................<<<<<........................>>>........<<<.........<...<<<..<<....... GGG.....GGT.A..TAGCTCAGT.GGT..A.GAGCGCTCCCTTAGCA.............T.GGGAGAG.................GgCTGGGGTTCAATT.CCC..A..T...T..TTCCgtTCA...... tRNA-Ala-AGC-5-1 Sc: 49.2 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 61.9 >.........>.>....>>>>...........<<<<.>>>>>.....................<<<<<......................>>>>>........<<<..<..<...<..<......<....... G.........T.G..TAGCTCAGT.GGT..A.GAGCGCTCCCTTAGCA.............T.GGGAGAG.................GgCTGGGGTTCAATT.CCC..C..A...T..AACT..CCAgaaact tRNA-Ala-AGC-4-1 Sc: 55.3 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 57.5 >>>.....>.........>>>...........<<<..>.>>.......................<<.<......................>>>>>........<<<..<..<........<<..<<....... GCG.....G......TGGCTCAGTCGGTa.A.GAGAGT.TGGTTGGGG.............T.GCAGAAG.................GcCGCGGGTTCGATT.CCC..G..C...T..AGCT..GCA...... tRX-Und-NNN-3-1 Sc: 35.6 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 29.2 >>>.....>>>.>........................>>.>>.....................<<.<<..>>>...........<<<....>>>>........<<<..<......<..<<<<..<<....... GGA.....GGC.A..TGGCTCAGT.GGC..A.ACAAGTTCGACTAACA.............A.TCAAAA.ATGATC.......ATATGtTTTGGGTTCAATT.CCC..A..C...T..GCCT..CCG...... tRX-Und-NNN-5-1 Sc: 32.3 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 24.3 >...........>....>>>>...........<<<<..>.>>.....................<<.<.........................>>>........<<<.........<.........<....... C........GG.A..TGGCTCAGTGGGTa.A.GAGCAAT.GCCTTTGG.............A.GCAAAAG.................GtCAAGGGATCGAGT.CCC..C..G...T..GAAA..AGG...... tRX-Gln-NNN-5-1 Sc: 22.9 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 10.0 >>>.....>>>.>....>>>.............<<<..>>>.......................<<<.......................>>>>>........<<<..<..<...<..<<<<..<<....... GGC.....GGAaG..TAGCTCAGTCGGTa.A.TGGTGGTAG.CTAGTA.............G.TCTAGAG.................GtCACAGGTTCAAGT.CCT..GccT...CccTCCG..CCA...... tRX-Und-NNN-9-1 Sc: 24.8 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 7.7 >>>.....>>>.>....>>>.............<<<.>>>.........................<<<......................>>.>>........<<...<..<...<..<<<<..<<....... GGC.....GGG.GgaTGGCCGAGT.GGTgaA.AGGCGCTG...TTAGGcgctataaaggacA.T.CGGAT.................GtCTCTGGTTCGATC.CCCacG..Acc.C..CCCG..CCA...... tRX-Tyr-NNN-2-1 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 5.2 >>>.....>>>.>......>.............<....>.>>.....................<<.<.......................>>>>>........<<<..<..<...<..<<<<..<<....... CGG.....AGG.A..TGGCTCAGT.GGA..A.AACAGCTCGACTATCA.............A.TCCAAGC.................A.CGCGGGTTCGATTcCCC..Ga.C...T..CTTC..CGT...... tRX-Asp-NNN-3-1 Sc: 26.2 (filtered) best isotype model: Ala Sc: 4.1
Arg tRNAs
>>>>>>>..>>>..............<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-1 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-2 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-3 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-4 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-5 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-1-6 Sc: 72.1 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTAC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-2-1 Sc: 71.6 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-1 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-10 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-2 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-3 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-4 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-5 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-6 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-7 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-8 Sc: 68.7 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-3-9 Sc: 68.7 >>>>>>>..>.>..............<.<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGGGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-5-1 Sc: 57.5 >>>>>>>..>>>..............<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGTG..GCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGTAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-ACG-4-1 Sc: 54.4 GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9200_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>..................<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGGCCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9201_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>..............<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCGCAAT..GGAt.A.ACGCGTCTGCCTACGGAGCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAATCCTGC..CGTGGTCG DR9203_ACG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>............<<<<.>>>>.........<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GCTCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCGGACTCCGGAACCGGGA................A.TGGGGGTTCAAGTCCCTC..CGCGAGCT tRNA-Arg-CCG-1-1 Sc: 53.8 >>>>>>>..>>>>............<<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-1-1 Sc: 71.3 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-1 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-2 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-3 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-2-4 Sc: 71.0 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-3-1 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-3-2 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCATCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CGTGGTCG tRNA-Arg-TCG-4-1 Sc: 69.4 GGCCGCGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCACCAGACTTCGAATCTGGGG................AtTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CGTGGTCG DR9204_TCG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>.>..>>>>............<<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<.<<<<<. GGCCGTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCGGTCTCCTAAACCGAAG................AcTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CTCGGTCG tRNA-Arg-CCT-1-1 Sc: 69.7 GGCCGTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCGGTCTCCTAAACCGAAG................AcTGCAGGTTCGAGTCCTGC..CTCGGTCG tRNA-Arg-CCT-1-2 Sc: 69.7 >>>>>>>..>>>..............<<<..>>>>.......<<<<...>>>..........<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<. GCCACGGTGGCCGAGTgTGGTcaA.AGGCGTGAGACTCCTGATCTCTTTCGGGC......AACCGAtCGCAGGTTCGAATCCTGC..CCGTGGCA tRNA-Arg-CCT-2-1 Sc: 68.7 >>>>>.>..>>>>............<<<<.>>>>>.......<<<<<.....................>>>>>.......<<<<<..<.<<<<<. GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGATCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-1-1 Sc: 71.7 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-1 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-2 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-3 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-4 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGAGCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-2-5 Sc: 71.1 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-3-1 Sc: 68.8 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA tRNA-Arg-TCT-3-2 Sc: 68.8 GGCCTTGTGGCCTAAT..GGAt.A.AGGCGTCTGACTTCTAATCAGAAG................AtTGCAGGTTCGACCCCTGC..CTGGGTCA DR9202_TCT_CAENORHABDI_ELEG
>>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>........................................<<<..<<.................>>>>>.......<<<<..<.<..<<.<<<<. GGCCGCGTGGCCTAAT.GGAt.A.AGGCATCAGACTTCGA................................A.TCTatGGGG...........At.TGCAGGTTCGATCCCTG..C.C..GT.GGTCG tRX-Arg-NNN-1-1 Sc: 58.9 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 80.7 >>.>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>..........................................<<..<<.................>>>>>.......<<<<..<.<..<<.<.<<. GCCCGCGTGGCCTAAT.GGAt.A.AGGCACCGGACTCCGG................................A.ACC..GGGA...........A..TGGGGGTTCGAGTCCCC..C.C..GC.GAGCT tRX-Arg-NNN-2-1 Sc: 53.0 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 70.9 >>>>>>>..>.>>...........<<.<.>>>>>........................................<<<..<<..................>>>>.......<<<<....<..<<.<<<<. GGTCGCGTCGCCTAAT.GGAt.A.AGCCACCAGACTTCGA................................A.TCT..GGGG...........At.TACAGGTTCGATCCCTG..C.C..GT.GGTCG tRX-Arg-NNN-3-1 Sc: 45.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 64.4 >>>>>>>..>>>>...........<<<<.>.>>>........................................<<<...<.................>>>>>.......<<<<..<.<..<<.<<<<. ACCCGTGTAGCCTAAATGGAt.A.AGGCATCGGTCTCCTA................................A.ACC..AAAG...........Ga.TGCGGGTTCGAGTCCTG..C.C..AC.GGGTG tRNA-Arg-CCT-3-1 Sc: 56.3 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 64.3 >>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>........................................<<<..<<.................>..>>.......<<....<.<..<<.<<<<. GGGCCTGTGGTGTAGT.GGTt.A.ACACACTGGTCTTGTGagtcggactttaaatcccggcttcaagttcaaA.GCC..AGAG...........A..CGTCGGTTCGAATCCTT..C.C..GG.GTTTC tRX-Thr-NNN-2-1 Sc: 37.7 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 47.0 >.>>>>>......................>>>>>........................................<<<..<<..................>>>>.......<<<<....<..<<.<<.<. GCACCGGTGGCGCAGT.GGCt.A.AGAGGTTTGCCTTCGG................................A.GCA..AAAG...........Gt.CGGGGGTTCGAGTCCCC..G.CagTG.GTATA tRX-Ser-NNN-5-1 Sc: 30.4 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 33.9 >>.>>.>......................>>>>>........................................<<<..<<..................>>>>.......<<<<....<...<.<.<<. GCACCGGTGGCGCAGT.GGCt.A.AGAGGTTTGCCTTTGG................................A.GCA..AAAG...........Gt.CGGGGGTTCGAGTCCCC..G.T..GG.GGGTA tRX-Ser-NNN-6-1 Sc: 30.1 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 33.8 >>>.>>...>>...............<<.>>.>>........................................<<...<<.................>>>>>.......<<<<..<....<<..<<<. GCTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.A..CG.TGGTT tRX-Lys-NNN-4-1 Sc: 24.7 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 23.9 GCTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.A..CG.TGGTT tRX-Lys-NNN-4-2 Sc: 24.7 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 23.9 >>.......>>...............<<.>>.>>........................................<<...<<.................>>>>>.......<<<<..<.........<<. GT......GGCCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-5-1 Sc: 26.1 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 18.7 GT......GGCCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-5-2 Sc: 26.1 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 18.7 >>>>>.>....>.............<....>>>..........................................<<..<..................>>>>>.......<<<<..<.<...<.<<<<. CACCCCGTGGCGCAGT.GGCt.A.ACAGGCTTGACTTCGG................................A.GCA..AATG...........GtcCCGGGGTTCGAGTCCCC..G.C..AGtGGTGT tRX-Arg-NNN-7-1 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 18.2 >>>>>>...>.................<...>>>........................................<<<.....................>>>>>.......<<<<..<....<<.<<<<. GCCAGAATGGCTCAGT.GGG..A.TTTTTGCTGACTACCA................................A.TCA..CAAG...........A..CCGGGGTTCGGGTCCCC..G.C..TT.TGGTA tRX-Gly-NNN-4-1 Sc: 25.7 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 17.0 >>.......>>...............<<.>>.>>........................................<<...<<.................>>>>>.......<<<<..<.........<<. GT......GGTCGAGT.GGTg.A.ACGCATTCGCCTCTTG................................A.GCA..AAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-6-1 Sc: 23.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.6 GT......GGTCGAGT.GGTg.A.ACGCATTCGCCTCTTG................................A.GCA..AAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-6-2 Sc: 23.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.6 GT......GGTCGAGT.GGTg.A.ACGCATTCGCCTCTTG................................A.GCA..AAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-6-3 Sc: 23.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.6 GT......GGTCGAGT.GGTg.A.ACGCATTCGCCTCTTG................................A.GCA..AAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCA..C.........ACA tRX-Lys-NNN-6-4 Sc: 23.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.6 >>.>>>...>>...............<<.>>.>>........................................<<...<<.................>>>>>.......<<<<..<....<<.<.<<. GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-1 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-10 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-11 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-12 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-13 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-2 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-3 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-4 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-5 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-6 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-7 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-8 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTTA tRX-Lys-NNN-7-9 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 15.0 >>>>>.>..>>>>...........<<<<.>>.>>........................................<<...<<..................>>>>.......<<<<....<...<.<<<<. GCCCGGGTGGCTTTGT.GGCgaA.GAGTGAT.GCCTATGG................................A.GTG..GTAG...........Gt.CAGGGGTTCGAGCCCCC..G.C..AT.GGGTG tRX-His-NNN-7-1 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 11.3 >>>.>.>...>>>...........<<<...>.>>........................................<<...<...................>>>>.......<<<<....<...<..<<<. GCCCGGGTGGCTCAGTGGGTa.A.GAGGGATGACCT.TAG................................A.GTG..GAAG...........Gc.CAGGGGTTCGAGCCCCC..G.C..GC.TGGTT tRX-Ser-NNN-11-1 Sc: 30.3 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 11.3 >>.>>>...>>...............<<.>>.>>........................................<<...<<.................>>>>>.......<<<<..<....<<.<.<<. GGTTCGGTGGTCGAGT.GGTg.A.ACGCGTTCGCCTCTTG................................A.GCA..GAAG...........Tt.TGTGGGTTCGGTTCCCAtaC.A..TG.GTTCA tRX-Lys-NNN-9-1 Sc: 24.6 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 10.3 >>..>>>...>>>...........<<<...>.>>........................................<<...<...................>>>>.......<<<<....<..<<...<<. GCACCGGTGGCTCAGCTGGGt.A.GAGGGAC.GGCTATGG................................C.TCA..GGAG...........Gt.CAGGGGTTCGACTCCCT..G.C..TG.TGGCT tRX-His-NNN-9-1 Sc: 20.0 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 9.4 >>>>.>>..>.>.............<.<....>>........................................<<......................>.>>>.......<<<...<.<..<..<<<<. GCCAAAATGGCGCAGT.GGG..A.TTTTCACCGACTACCA................................A.TCA..CAAG...........A..CCAGGGTTCGAGTCCCC..G.T..TG.TGGCA tRX-Gly-NNN-9-1 Sc: 20.9 (filtered) best isotype model: Arg Sc: 7.6
Asn tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-1 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-10 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-11 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-12 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-13 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-14 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-15 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-16 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-17 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-18 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-2 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-3 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-4 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-5 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-6 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-7 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-8 Sc: 73.5 GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-1-9 Sc: 73.5 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>.........<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGATTCGAGCCCACCCGGGAGCG tRNA-Asn-GTT-2-1 Sc: 64.4 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCTTCCGTGGCGCAATAGGCAGCGCGTTCGGCTGTTAACCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGCCCACCCGGGAGCG DN9200_GTT_CAENORHABDI_ELEG
>>>>>...>>...>>>>.........<<<<.>>>>>........<<<<<................>>>>>..............<<<<.<<<<<<<<. GCTTTaccTGTgGGCGCAATAGGC.AGCGCGTTCGGCTGTTAA.CCGAAAG...........GtTGGTGGTTCGAGC.......CCAC.CCGAGAGCG tRNA-Asn-GTT-3-1 Sc: 56.4 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 65.6 >>>>>...>>....>>>.........<<<..>>.>>........<<.<<................>.>>>..............<<<..<<<<<<<<. GTCGC...AGT.GGCTCAGTCGGGtAGAG.GTTTGGCTTGGGA.TCTGATG...........GtCCGGGGTTCGAGC.......CCCG.GCTGTGGTG tRX-Pro-NNN-5-1 Sc: 32.2 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 32.1 >>>>>....>....>>>.........<<<...>.>..........<.<..................>>>>..............<<<<..<.<<<<<. GCCCG...AGT.GGCTCAGTGGGTaAGAGGGAT.GACTTTAGA.GTGGAAG...........GtCAGGGGTTCGAGC.......CCCC.GCACGGGTG tRX-Ser-NNN-8-1 Sc: 30.2 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 23.2 >>>>>...>.....>>>.........<<<..>>.>>........<<.<<................>.>>>..............<<<..<.<<<<<<. GTCGC...AGT.GGCTCAACTGGGtAGAG.GTTGGGCTTCGAC.TCAGAAG...........C.CCGGGGTTCGAAC.......CCCG.GGTGTGGCG tRX-Arg-NNN-9-1 Sc: 24.5 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 14.4 >.>>.....>....>>>.........<<<..>>.>>........<<.<<.................>>>>..............<<<<..<..<<.<. GGCAA...AAT.GGCTCAGTCGGGtAGAGGTTTAGG.TGTGGC.CCAGAAG...........GtCATGGGTTCAATC.......CCCA.CTGCTGGCA tRX-His-NNN-6-1 Sc: 21.7 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 13.8 >>>>....>>...>>>>.........<<<<.>.>.>........<.<.<................>>>>>..............<<<<.<<<.<<<<. TGCAA...GGT.GGCGCAACAGGT.AGTGCGCGTAGCTAGCGT.CCGAGAG...........GtCGCTGGTTCAATAtcgctctCCAGcTCCATGCAG tRX-Ala-NNN-6-1 Sc: 20.3 (filtered) best isotype model: Asn Sc: 7.1
Asp tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........GCCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-1-1 Sc: 63.3 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-1 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-10 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-11 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-12 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-13 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-14 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-15 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-16 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-17 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-18 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-19 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-2 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-20 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-21 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-3 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-4 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-5 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-6 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-7 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-8 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-2-9 Sc: 61.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCGCATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-3-1 Sc: 60.5 TCCTCGGTAGTGTAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-4-1 Sc: 58.7 TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGGaGAA tRNA-Asp-GTC-7-1 Sc: 54.8 >>.>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<..<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGT.GAG tRNA-Asp-GTC-5-1 Sc: 52.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>.>>.......<<.<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCTGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG tRNA-Asp-GTC-6-1 Sc: 52.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<<. TCCTCGGTAGTATAGTGGTgA.GTATCCGCGTCTGTCACATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGG.GAG DD9200_GTC_CAENORHABDI_ELEG
>>>>>>>..>>...........<<.>>>>>..........................<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCTCGGTAGTGGTgA....GTATCCGCGTCTGTGGtgagtatccgcgtctgtcaCATGCGAG...........ACCCGGGTTCAATTCCCGGCCGGGGAG tRX-Asp-NNN-1-1 Sc: 36.6 (filtered) best isotype model: Asp Sc: 59.3
Cys tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-1 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-10 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-11 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-12 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-2 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-3 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-4 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-5 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-6 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-7 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-8 Sc: 74.0 GGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGACTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-1-9 Sc: 74.0 .>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<.. TGGGGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCATTCGATTGCAGATCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAACTCCGGGTGCCCCCT tRNA-Cys-GCA-2-1 Sc: 62.8
>>.>>.>.>>....>>>...........<<<..>>..........................<<................>>>.>>.......<<.<<<...........<<<.....<<..<.<. GT.CC.A.AG.TAGCTCAGGCGGGt.A.GAGGGATAACaa.TGGGG..........A...AATAG...........GtCCGG.GGTTCGAGTCC.CCG...........CTT.....GG..GtCA tRX-Cys-NNN-1-1 Sc: 28.3 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 24.1 >>.>>.>.>>....>...............<..>..>>....................<<..<.................>>.>>.......<<.<<............<<<.....<<..<.<. GG.AG.G.CA.TGGCTCAAT.GGC..A.ACGAGTTCGA..CTATCAatacgagatgC.TTCTATG...........A.TTTG.GGTTCAATCCC.CAC...........TGC.....CT..C.CG tRX-Asp-NNN-2-1 Sc: 25.5 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 23.6 >>.>....>>...>>>>...........<<<<.>>>.>....................<.<<<................>>>.>>.......<<.<<<...........<<.......<..<.<. TC.G....CG.TGGCGCAGGCGGT..A.GCGCATTTCG..CTGTTG..........A.TCAAGAG...........G.CCACaGGTTCGCCTCCcGTG...........CGA......T..G.AA tRX-Asn-NNN-2-1 Sc: 21.6 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 18.3 >>.>>...>>....>>>...........<<<....>>......................<<..................>.>.>>.......<<.<.<...........<<......<<..<.<. GCgCC.A.CA.TGGCTCAGTGGGTa.A.GAGGGA.CGA..CTTTGG..........A.GTGAAAG...........GcCCTG.GGTTCGAACCC.CTG...........TGC.....GG..G.TA tRX-Ser-NNN-10-1 Sc: 29.0 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 16.1 >>.>>.>.>>...>.>.............<.<.>.>>>....................<<<.<................>.>.>>.......<<.<.<...........<<<.....<<..<.<. GA.GT.T.TT.TGGCTCAGTCGGT..A.AGATGAGTGG..CTGGTA..........A.CCAATAG...........GtCCGG.GGTTCGACCCC.CGGtggtgg.....AAA.....AC..T.TT tRX-Thr-NNN-4-1 Sc: 29.9 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 15.3 >>.>.........>>>.............<<<...>>>....................<<<..................>>>.>>.......<<.<<<....................<..<.<. GT.TT.Tg....GCTCGACT.GGT..A.AGAGGTGTGA..CTTGTG..........A.TCAATAG...........GtCCGG.GGTTCGACCCC.TCG.taag......GGT.....CA..A.CA tRX-Thr-NNN-5-1 Sc: 22.7 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 12.3 >>.>>.>..>...>>>.............<<<...>>......................<<..................>.>.>>.......<<.<.<...........<.<.....<<..<.<. TG.TT.T.TG.TGGCTCAGTCGGGt.A.AAGCGA.TGA..CTGCCG..........C.CCAC.AC...........GtCCGG.GGTTCGAACCC.CGG...........CTG.....GGgcC.AA tRX-Gly-NNN-6-1 Sc: 25.6 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 11.9 >>.>>...>>....>>>...........<<<....>>>....................<<<....................>.>>.......<<.<.............<<......<<..<.<. TG.TGcA.AG.TGGCTCAATCGGTt.A.GAGAGA.TGG..TTGCCA..........C.CCAC.AA...........GtCCGG.GGTTCGAACCC.CGA...........CTGtggttCA..T.AA tRX-Gly-NNN-7-1 Sc: 20.5 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 11.3 >>.>>...>>....>>>...........<<<..>>>>......................<<<<................>.>.>>.......<<.<.<...........<<......<<..<.<. GG.TC.G.CAgTGGCTCAGCTGGGa.A.GAG.GTTTGG..CTCTGG..........C.GCAGAGG...........A.CCAG.GGTTCGACCCC.CGG...........TGG.....GG..C.CA tRX-Ala-NNN-7-1 Sc: 23.2 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 3.4 >>.>>.>.>.....>>>...........<<<...>.>......................<.<..................>>.>>.......<<.<<.............<<.....<<..<.<. GCgCC.T.CG.TGGCTCAGT.GGCtaA.GAGAGAT.GA..CTTTGG..........A.GTGGAAG...........GtCGGG.GGTTCGATTCC.TCG...........GGA.....GG..G.TA tRX-Ser-NNN-12-1 Sc: 20.1 (filtered) best isotype model: Cys Sc: 1.8
Glu tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-1 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-10 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-11 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-12 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-13 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-14 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-15 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-16 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-17 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-18 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-19 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-2 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-20 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-3 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-4 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-5 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-6 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-7 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-8 Sc: 77.9 TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-1-9 Sc: 77.9 >.>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<.<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGAAA tRNA-Glu-CTC-3-1 Sc: 73.4 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACTCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-2-1 Sc: 73.2 TCCGTTGTGGTCTAGTAGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA tRNA-Glu-CTC-4-1 Sc: 70.4 >..>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<..<. TCCGTTGTTGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACAAAT tRNA-Glu-CTC-5-1 Sc: 56.8 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCGTTGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTTATGGCTCTCACCCATAAG...........GCCGGGGTTCGATTCCCCGCAACGGAA DE9200_CTC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-1 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-10 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-11 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-12 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-13 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-14 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-15 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-2 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-3 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-4 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-5 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-6 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-7 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-8 Sc: 75.3 TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-1-9 Sc: 75.3 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>.........<<<<<<<<<<<. TCCTATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGTTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-2-1 Sc: 64.7 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCC.GGTTCGATTCCCGGCATGGGAA tRNA-Glu-TTC-3-1 Sc: 59.8 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. TCCCATGTGGTCTAGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGGCATGGGAA DE9201_TTC_CAENORHABDI_ELEG
>>...>>........................>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<........<<....<<. TCAACTG....TG....AGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGG........CATGG.GAA tRX-Ser-NNN-2-1 Sc: 28.1 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 59.6 TCAACTG....TG....AGTGGTtA.GGATTCGTGGTTTTCACCCACGCG...........GCCCGGGTTCGATTCCCGG........CATGG.GAA tRX-Ser-NNN-2-2 Sc: 28.1 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 59.6 >>.............>...........<....>>>>.......<<<<................>>>>>.......<<<<<..............<<. TTT........TGGCGCAGTGGCtA.ACAGGGATGGCTGAGACCCATAAG...........ACCGGGGTTCGAATCCCCGct......GTGGT.GAA tRX-Leu-NNN-5-1 Sc: 21.4 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 25.6 .>>>>.>......>.>>.........<<.<...>>>.......<<<.................>>>>>.......<<<<<........<.<<<.<.. AGCTGAAcgttTGGCGTAGTGGCtA.ACACGGATGGCTGGGACTCACAAG...........ACCGGGGTTCGAGTCCCCGc.......TGTGG.CCA tRX-Pro-NNN-7-1 Sc: 23.0 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 25.4 >>>>>........>..>.........<..<..>>>>.......<<<<.................>>>>.......<<<<...........<<<.<<. TTTTG........GCCTAGTGGTtA.ACACGGATGGCTGAGACCCATAGG...........GCCGGGGTTCGAGCCCCCA..ccgg..GGTAA.AAT tRX-Leu-NNN-6-1 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 19.1 >>.>>>>........>>.........<<.....>>>.......<<<.................>>>>>.......<<<<<........<<<<..<<. GAATTTT....TGGCCTAGTGGCtA.AGAGGGATGGCTGGGGCCCACAAG...........ACCGGGGTTCGAGTCCCTG........AGGGGgTCA tRX-Pro-NNN-9-1 Sc: 20.9 (filtered) best isotype model: Glu Sc: 17.0
Gln tRNAs
>>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGTGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-1-1 Sc: 74.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-1 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-2 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-3 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-4 Sc: 71.6 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-2-5 Sc: 71.6 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>.>........<.<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGTACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT tRNA-Gln-CTG-3-1 Sc: 61.0 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTCTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGGACCT DQ9201_CTG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-1 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-10 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-11 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-12 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-13 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-14 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-15 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-16 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-2 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-3 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-4 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-5 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-6 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-7 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-8 Sc: 72.0 GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-1-9 Sc: 72.0 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>........<<<<<..>>>............<<<...>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCCCCGGTGGCCGAGCGGTcgA.AGGCGTGAGACTTGT...TCTCAT.TGGGTTAA......ACCAGtCGCGGGTTCGAATCCCGC.CCGGGGCA tRNA-Gln-TTG-2-1 Sc: 71.9 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>.>>>.......<<<.<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCAG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-3-1 Sc: 64.1 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>.>>........<<.<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCATGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-4-1 Sc: 62.2 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>>.>>.......<<.<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.TCCAAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT tRNA-Gln-TTG-5-1 Sc: 61.2 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>........<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GGTTCCATGGTGTAGCGGTt.A.GCACTCAGGACTTTGAA.TCCTGCG..................A.CCCGAGTTCAAATCTCGG.TGGAACCT DQ9200_TTG_CAENORHABDI_ELEG
>..>..>....>.>.................<.<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<<..<...<. GCATGAAA..CGCGAAtcacctGTGGTtA.GCACTCAGGACTTTGAATCCTGCG...........ACCCGAGTTCAAATCTTGGTGGAA.CCT tRX-Gln-NNN-1-1 Sc: 21.3 (filtered) best isotype model: Gln Sc: 35.5 >>>>>......>>>.................<<<.>>>>.........<<<<...............>>>>>.......<<<<<..<<<.<<. TGCACTTTtaGCTCAA......GTGGG.T.AGAGATTTGACTGGTGAGCAGAAG...........ACCGGGGTTCGAGTCCCCGCTGTGgTAA tRX-Thr-NNN-6-1 Sc: 23.9 (filtered) best isotype model: Gln Sc: 11.3
Gly tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-1 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-10 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-11 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-2 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-3 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-4 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-5 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-6 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-7 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-8 Sc: 77.2 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-1-9 Sc: 77.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>.>>>.......<<<.<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGTGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-2-1 Sc: 73.4 GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCG.GCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA tRNA-Gly-GCC-3-1 Sc: 67.6 >.>>>>>...>>>.........<<<..>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<.<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAAAGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATACA tRNA-Gly-GCC-5-1 Sc: 66.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCATCGGTGGTTCAGTGGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCG..................GCCCGGGTTCGATTCCCG.....G.TCGATGCA DG9200_GCC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<..>>>>..........<<<<..>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCGGTGGTGGCCGAGCGGTcA.AGGCGTAGGACTCCCGATCCTAT.TCTGGTAA......CAGAGCGCGGGTTCGAATCCCG.....T.CCACCGCA tRNA-Gly-CCC-1-1 Sc: 79.1 GCGGTGGTGGCCGAGCGGTcA.AGGCGTAGGACTCCCGATCCTAT.TCTGGTAA......CAGAGCGCGGGTTCGAATCCCG.....T.CCACCGCA tRNA-Gly-CCC-1-2 Sc: 79.1 GCGGTGGTGGCCGAGCGGTcA.AGGCGTAGGACTCCCGATCCTAT.TCTGGTAA......CAGAGCGCGGGTTCGAATCCCG.....T.CCACCGCA tRNA-Gly-CCC-1-3 Sc: 79.1 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-1 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-10 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-11 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-12 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-13 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-14 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-15 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-16 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-17 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-18 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-19 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-2 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-20 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-21 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-22 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-23 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-24 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-25 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-26 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-27 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-28 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-29 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-3 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-4 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-5 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-6 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-7 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-8 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-1-9 Sc: 71.7 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....T.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-2-1 Sc: 68.1 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCCc....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-3-1 Sc: 67.4 GCGTTCGGGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-5-1 Sc: 62.2 >.>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<.<. GAGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-4-1 Sc: 61.8 >>.>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>.......<<<<.......<<<<.<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACCGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAAGGCA tRNA-Gly-TCC-6-1 Sc: 61.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<......................>>>>>.......<<<<.....<.<<<<<<<. GCGTTCGTGGTGTAATGGTcG.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCCcccccC.CGAACGCA tRNA-Gly-TCC-7-1 Sc: 54.5 GCGTTCGTGGTGTAATGGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG..................ACGGGGGTTCGATTCCCC.....C.CGAACGCA DG9201_TCC_CAENORHABDI_ELEG
>>>.>.>>>...>.>>................<<.<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<.<<<<<.<<. GCA.T.TGG.TGGCTCA......GT.GGT.A.GAATGCTCGCCTGCCACGCGGGCA...........GCCCGGGTCCAATTCCCGG.TCGAT.GCA tRNA-Gly-GCC-4-1 Sc: 54.8 (filtered) best isotype model: Gly Sc: 81.8 >>..>.>>>...>>.>................<.<<.>>>>>.......<<<<<...............>>>>>.......<<<<<.<<<<..<<. GCA.TgTCG.CGGTTTAcctgtgAT.GGTcA.GCATGGATGCCTTCCAAGCATTCG...........ACGGGGGTTCGATTCCCCC.CGAAC.GCA tRX-Gly-NNN-2-1 Sc: 30.8 (filtered) best isotype model: Gly Sc: 49.3 >>>.>.>>.....>>..................<<...>.>>.......<<.<................>>>>>.......<<<<<..<<<<.<<. GGC.C.TGAgTGGTCAA......GT.GGGtA.AGAGGCGCGGCTCTCACCCACACG...........GTGTGGGTTCGATCCCCGCaCCAGG.TCA tRX-Glu-NNN-1-1 Sc: 34.2 (filtered) best isotype model: Gly Sc: 27.9 >>>.>.>>....>>>>................<<<<..>.>.........<.<................>>>>>.......<<<<<..<<<<.<<. GACgT.GTG.TGGTCTA......GT.GGGtA.AGGTGCGCGCCTTCCACCCACATG...........GTGCGGGTTCAATCCCCGC.AGCGG.TCA tRX-Gly-NNN-3-1 Sc: 29.7 (filtered) best isotype model: Gly Sc: 17.7 >>.....>>...>>>>................<<<<.>.>>>.......<<<.<...............>.>>>.......<<<.<.<<....<<. GC.....AG.TGGCTCA......ACTGGGtA.GAGCTT.TGCCTGCGACGCATAAG...........ACCAGGGTTCGAGTCCC.G.CTGTAgGTT tRX-Arg-NNN-8-1 Sc: 23.8 (filtered) best isotype model: Gly Sc: 14.8
His tRNAs
>>>>>>>..>>>...........<<<.>>>>>...........<<<<<..>>>>..........<<<<...>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCACGGTGGCCGAGTGGTcA.AGGCGTGAGCTTGTGGgatgCGCTCATGGGGTTAA.......ACCCAtCGCAGGTTCGAATCCTGCCCGTGGCA tRNA-His-GTG-1-1 Sc: 79.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>...........<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-1 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-10 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-11 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-2 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-3 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-4 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-5 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-6 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-7 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-8 Sc: 69.4 GCCTGCGTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCCGCAGGCA tRNA-His-GTG-2-9 Sc: 69.4 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-3-1 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-3-2 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-3-3 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-3-4 Sc: 67.8 GCCTGCTTAGTATAGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG....CCGTGGCG..................A.CGCTGGTTAGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-4-1 Sc: 62.0 >>>>>>>..>>>...........<<<.>>>.>...........<.<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCACGGTGGCCGAGTGGTcA.AGGCGTGAGCTTGTGG....TGGTTAAA....CCC...........AtCGCAGGTTCGAATCCTGCCCGTGGCA DH9200_GTG_CAENORHABDI_ELEG
>>>>>>>..>>>>.....................<<<<.>>>>>.........................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCTGCTTAGTATAtactactatacaGTGGTtA.GTACTCCACGTTGTGG................................C..CGTGGCG...........A.CGCTGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRNA-His-GTG-5-1 Sc: 56.3 (filtered) best isotype model: His Sc: 66.0 >>>..>>..>>>>.....................<<<<.>>>>>.........................................<<<<<................>>.>>.......<<.<<<<..<<<. GCCCTCTTAGTATA............GTGGCtA.GTACTCCACGTTGTGG................................T..CGTGGCA...........A.CGCGGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRX-His-NNN-2-1 Sc: 40.4 (filtered) best isotype model: His Sc: 63.4 >>>>>>>..>>>>.....................<<<<.>>>>>.........................................<<<<<................>..>>.......<<..<<<<<<<<. GGGCCTGTGGTGTA............GTGGTtA.ACACACTGGTCTTGTGagtcggatttcatctcccggcttcaagttcaaA..GCCAGAG...........A.CGTCGGTTCGAATCCTTCCGGGTCCA tRNA-Thr-TGT-2-1 Sc: 48.1 (filtered) best isotype model: His Sc: 58.7 GGGCCTGTGGTGTA............GTGGTtA.ACACACTGGTCTTGTGagtcggatttcatctcccggcttcaagttcaaA..GCCAGAG...........A.CGTCGGTTCGAATCCTTCCGGGTCCA tRNA-Thr-TGT-2-2 Sc: 48.1 (filtered) best isotype model: His Sc: 58.7 >>>>>>>..>>>>.....................<<<<.>>>.............................................<<<................>.>>>.......<<<.<<<<<<<<. GCCTGCTTAGTATA............GTGGCtA.GTACTCTGA...GTTG................................T..G.CGGAG...........GgCG.TGGTTCGATTCCAGCAGCAGGCA tRX-Und-NNN-2-1 Sc: 30.2 (filtered) best isotype model: His Sc: 35.1
Ile tRNAs
>>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-1 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-10 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-11 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-12 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-13 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-14 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-15 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-16 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-17 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-18 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-19 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-2 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-20 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-3 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-4 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-5 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-6 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-7 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-8 Sc: 86.9 GCCGCCATAGCTCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-1-9 Sc: 86.9 >>>>>>>..>>.>...........<.<<.>>>>>..................<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCCGCCATAGCCCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATA...........AGCCCAAG..................GtCGCAGGTTCGACCCCTGC.TGGCGGCA tRNA-Ile-AAT-2-1 Sc: 80.0 >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>..................<<<<<..>>>............<<<...>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCCCCGGTGGCCGAGC.GGTcgA.AGGCGTGAGACTTATG...........ATCTCAT.TGGGTTAA......ACCAGtCGCGGGTTCGAATCCCGC.CCGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-1 Sc: 84.7 GCCCCGGTGGCCGAGC.GGTcgA.AGGCGTGAGACTTATG...........ATCTCAT.TGGGTTAA......ACCAGtCGCGGGTTCGAATCCCGC.CCGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-2 Sc: 84.7 GCCCCGGTGGCCGAGC.GGTcgA.AGGCGTGAGACTTATG...........ATCTCAT.TGGGTTAA......ACCAGtCGCGGGTTCGAATCCCGC.CCGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-3 Sc: 84.7 GCCCCGGTGGCCGAGC.GGTcgA.AGGCGTGAGACTTATG...........ATCTCAT.TGGGTTAA......ACCAGtCGCGGGTTCGAATCCCGC.CCGGGGCA tRNA-Ile-TAT-1-4 Sc: 84.7 >>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCCCCATTGGCGCAGTCGGTt.A.GCGCGTGGTACTTATAgttaatagggaATGCCAAG..................GtCGCCAGTTCGAGCCTGGC.ATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-2-1 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTt.A.GCGCGTGGTACTTATAgtctataggttATGCCAAG..................GtCGCCAGTTCGAGCCTGGC.ATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-2-2 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTt.A.GCGCGTGGTACTTATAgttataggtc.ATGCCAAG..................GtCGCCAGTTCGAGCCTGGC.ATGGGGCA tRNA-Ile-TAT-2-3 Sc: 76.7 GCCCCATTGGCGCAGTCGGTt.A.GCGCGTGGTACTTATA...........TTGCCAAG..................GtCGCCAGTTCGAGCCTGGC.ATGGGGCA DI9200_TAT_CAENORHABDI_ELEG
......>.>>>>......>>.>...........<.<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<<.<. acctgtGGCGCTTTAcctGTGCAGTCGGTt.A.GAGCGTGGGTCTAATAAGCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRX-Ile-NNN-1-1 Sc: 40.4 (filtered) best isotype model: Ile Sc: 46.6 ......>>>>..>......>>>...........<<<..>>>>.........<<<<..................>>>.......<<<..<..<<<<. ......GACCCGGTG...GCTCAGTCGGGt.A.GAG.GTTTAGCTTTGACATAGAAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCACTGCGGTCA tRX-Val-NNN-2-1 Sc: 25.6 (filtered) best isotype model: Ile Sc: 23.5 .......>>>..>......>>>...........<<<...>.>.........<.<.................>>>>>.......<<<<<<..<<<.. ......TCCCAGGTG...GCTCAGT.GGCtaA.GAGGGAT.GACTTTGGAGCAAAAG...........GtCCGGGGTTCGAACCCCTGTGCGGGCA tRX-Gln-NNN-4-1 Sc: 25.4 (filtered) best isotype model: Ile Sc: 12.0 ......>>>>..>.....>>>>...........<<<<.>>.>>.......<<.<<.................>>.>.......<.<<.<..<<<<. ......GCCA..GTG...GCTCAGTCGGGt.A.GGGCTTT.GGCTATGGCTCTGAGG...........GtCAGGAGTTCGAGTCCCCGTTGTGGCA tRX-His-NNN-8-1 Sc: 20.2 (filtered) best isotype model: Ile Sc: 10.0
Leu tRNAs
>>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GGTGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-AAG-1-1 Sc: 73.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-1 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-2 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-3 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-4 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-5 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-6 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-2-7 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-1 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-2 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-3 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-4 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-5 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-6 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-7 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-8 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-AAG-3-9 Sc: 72.6 GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... DL9200_AAG_CAENORHABDI_ELEG GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... DL9202_AAG_CAENORHABDI_ELEG GGAGAGATGGCCGAGCGGTctA.AGGCGCTGGTTTAAGG......................................CACCAGT.CCCT.TC........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCAcca RL9200_AAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCAG......GAGGG.CGCAGGTTCGAACCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-1-1 Sc: 77.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCAG......GAGGG.CGCAGGTTCGAACCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-1-2 Sc: 77.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-2-1 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-2-2 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... tRNA-Leu-CAG-2-3 Sc: 76.8 GCCGTTCTGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGCGTTCAGG......................................TCGCAGT.CCTC.TCCG......GAGGG.CGCAGGTTCGAATCCTGC..GGACGGCA... DL9201_CAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-1 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-2 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... tRNA-Leu-TAG-1-3 Sc: 75.3 GGTGAGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCTGGTTTTAGG......................................CACCAGT.CCCTC.........CGGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCATCA... DL9205_TAG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgtaacgcttacctcaagttcgaggtctactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-1 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgaaatgcttgcctcatgctcgaggtcgactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-3 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcaattgcttgcctcgagttcgaggtcgactgggtg...TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-4 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgaatcgcttgcctcaagttcgaggtcaactgggtg..TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-5 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgattgcttgcctcaagtacgaggtctcctgggtg...TTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-6 Sc: 74.2 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcgtacattgcttgcctcaagttcgaggttaactgggtgTTCTGGT.ACTC.GTAT......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-1-2 Sc: 74.1 GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGcaatagcttgcttcaagttcgaagccgattgggcg...TTCTGGT.ACTC.GTAC......GGGTG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... tRNA-Leu-CAA-2-1 Sc: 72.2 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>>.........<<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GCACGGATGGCCGAGTGGTctA.AGGCGCCAGACTCAAGtattgggcg.............................TTCTGGTACTCGT.........ACGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TTCGTGCA... DL9204_CAA_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>.............<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-1-1 Sc: 77.4 AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-1-2 Sc: 77.4 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>...............................................<<<<..>..>...........<..<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGCCTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATAA......CACCG.CGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... tRNA-Leu-TAA-2-1 Sc: 70.5 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>>...........<<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... GGAGAGATGGCCGAGCGGTccA.AGGC.GCTGGTTTAAGgca...................................ACCAGTAGCTTC...........GGGGG.CGTGGGTTCGAATCCCAC..TCTCTTCA... tRNA-Leu-TAA-3-1 Sc: 65.0 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>.............................................<<<<<..>>>.............<<<...>>>>>.......<<<<<..<<<<<<<.... AGCACGATGGCCGAGTGGTt.A.AGGCGTTGGACTTAAG......................................TTCCAATGGTGG.ATA.......ACACCtCGTGGGTTCGAACCCCAC..TCGTGCTA... DL9203_TAA_CAENORHABDI_ELEG
.>>>>>>......>>>.........................<<<..>>>>.......<<<<..>>.>........<.<<..>>>>>.......<<<<<.<<<<<<.. GGAGAGATG....GCCGAGC.GGTccA.............AGGCGCTGGTTTAAGGCACCGTTCCATTC......GGGGGCGTGGGTTCGAATCCCAC.TCTCTTAA tRNA-Leu-AAG-5-1 Sc: 50.1 (filtered) best isotype model: Leu Sc: 61.4 >>>>>>>.......>>.........................<<..>>>.>.......<.<<<.>>>>........<<<<..>>>.>.......<.<<<.<<<<<<<. GGAGAGATG....CCCGAGCTGTCt.A.............AGGCGCTGATTTAAGGCACCAGCCTTTTC......GGGGGCGTGAGTTCGAATCCCAC.TCTCTTCT tRNA-Leu-AAG-6-1 Sc: 32.9 (filtered) best isotype model: Leu Sc: 55.7 >>>>>>>......>>>.........................<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>........<<<<..>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. GCTGTTTTGcatgGCCGAGT.GGTctAattagagcctta.AGGCGCTGCGTTCAGGTCGCAGTCCTCTCAG....GAGGGCGCAGGTTCAAATCCTGC.GGACAGCA tRX-Leu-NNN-3-1 Sc: 42.7 (filtered) best isotype model: Leu Sc: 52.6
Lys tRNAs
>>>>>>>..>>>>...................................<<<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-1 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-10 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-11 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-12 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-13 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-14 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-15 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-16 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-17 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-18 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-19 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-2 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-20 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-21 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-22 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-23 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-24 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-25 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-3 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-4 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-5 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-6 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-7 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-8 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-1-9 Sc: 85.9 GCCCGGTTAGCTCAGC................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-2-1 Sc: 83.5 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................CtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-3-1 Sc: 79.6 >>>>>>>..>>>>...................................<<<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>.........<<<<<<<<<<<. GCCTGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGTTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-5-1 Sc: 75.4 >>>>>>>..>>>.....................................<<<.>>>>>.......<<<<<..>>>>..........<<<<...>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GACACGGTGGCCGAGT......................GGTttA....AGGCATGAGACACTTGATCTCAAACGGTTCTA......ACCGAaCGCAGGTTCGAATCCTGCCCGTGTCA tRNA-Lys-CTT-4-1 Sc: 72.1 >>>>>>>..>>>>...................................<<<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGTcgcgagtcgcgagtcgC.....GGT..A....GAGCACCAGATTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT tRNA-Lys-CTT-7-1 Sc: 71.5 GCCCGGTTAGCTCAGT................C.....GGT..A....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGCGGGTTCGAGCCCCGCATTGGGCT DK9200_CTT_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>.......................................<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGGTTAGCTCAGT................Ctaccg.....A....CTGCACCAGACTCTTAATCTGGTT..................GtCGTGGGTTCGAGTCCCGCATTGGGCT DK9202_CTT_CAENORHABDI_ELEG >>>.>>>..>>>>...................................<<<<.>>>>>.......<<<<<.......................>>>>>.......<<<<<<<<.<<<. GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-1 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-10 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-11 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-12 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-13 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-14 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-2 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-3 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-4 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-5 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-6 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-7 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-8 Sc: 77.8 GCCTCCTTAGCTCAGT................T.....GGT..A....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG..................GtCAGGGGTTCGAGTCCCCTAGGTGGCT tRNA-Lys-TTT-1-9 Sc: 77.8
>>>...>>>......>>>>...................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<.<<<....<<<...<<.<. TAAaaGTAAaaaT.AGCTCAGTC.....GGT.A.....GAGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGCGGGTTCGAGCCC.CGCa...TTGGgcTT.AT tRNA-Lys-CTT-6-1 Sc: 58.5 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 82.7 >>....>>>......>>>>...................<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<.<<<....<<<....<.<. GTG..TCCT...T.AGCTCAGTT.....GGT.A.....GAGCGTGAGACTTTTAATCTTAAG...........GtCAGGGGTTCGAGTCC.CCT....AGGT..GG.CT tRX-Lys-NNN-2-1 Sc: 64.6 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 78.3 >>>..>>>>......>>.......................<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<.<<<....<<<<..<<.<. GCC..CGGT...T.AGCTCAGTCtaccg....A.....CTGCACCAGACTCTTAATCTGGTT...........GtCGTGGGTTCGAGTCC.CGC....ATTG..GG.CT tRX-Lys-NNN-3-1 Sc: 47.6 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 68.8 >>>............>.>.....................<.<..>>...........<<.................>>>>>.......<<.<<<..........<<.<. GCG.........T.AGCTCAGTC.....GGT.A.....AGACGCTTGACTTTAGAGAGACAG...........GtCGCGGGTTCGAGCCC.CGCa...GAGG..TG.TA tRX-Leu-NNN-7-1 Sc: 26.0 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 17.4 >..............>>>>...................<<<<....>>.......<<...................>>>>>.......<<.<<<.............<. G.....A.....T.AGCTCAGTC.....GGT.A.....GGGCGGATGACTCGCGCTCTGAAG...........AtCGTGGGTTCGAGTCCgCGC....AC.......CA tRX-Ala-NNN-5-1 Sc: 20.9 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 16.3 >>>..>>........>>>>...................<<<<.>.>.>.......<.<.<................>>>>>.......<<.<<<......<<..<<.<. GGC..CAAC...T.GGCTCAGCC.....GGGtAg....GAGC.TCT.ACTGGCAATCACAAG...........G.CCGGGGTTCGAACCC.CCG.ac..GTG..GC.TA tRX-Und-NNN-6-1 Sc: 21.9 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 14.2 >>>..>>.>.......>>>...................<<<...>.>.........<.<...................>>>.......<<.<......<.<<..<<.<. GCC..GCGG...T.GGCTCAGTC.....GGTaA.....GAGAGAT.GACTGCCGTCCAAGAG...........GtCACGGGTTCGACCCC.CAG....TGGT..GGgCA tRX-Gly-NNN-5-1 Sc: 22.7 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 12.5 >>>...>>>......>>>.....................<<<..>>...........<<.................>.>>>.......<<.<.<....<<<...<<.<. GTC..GAAG...TgGCTCAGGT......GGG.A.....AGAGGGATAGCTATGGGGAATAGG...........GtCCTGGGTTCGAGTCC.CCG....CTTG..GG.CA tRX-Und-NNN-8-1 Sc: 21.9 (filtered) best isotype model: Lys Sc: 9.2
Met tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>.........<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<.... GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-1 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-2 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-3 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-4 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-5 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-6 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-7 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-8 Sc: 77.0 GCTTCCGTAGCGCAGTAGGCA.GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA... tRNA-Met-CAT-1-9 Sc: 77.0 >>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<.... AGCAGCGTGGCGCAGT.GGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTAcca DX9200_CAT_CAENORHABDI_ELEG
>>.>>>...>>>...........<<<......>>>>..........<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<.<<. GTACTC.TACTCTAGACACT.ATGAGAgcgcgTCAGTCTCATAT.TCTGAAG...........GtCGTGAGTTCGAGCCTCACCGGGAGCA tRX-Met-NNN-2-1 Sc: 24.8 (filtered) best isotype model: Met Sc: 30.4 >>...>>...>>>.........<<<.......>>..>........<..<<................>>>>>.......<<<<<<<...<<. GC...AGTGGCTCAGGTGGGtAGAGAG.....ATGGC.TATGGA.GAAATAG...........GtCCGGGGTTCGAGCCCCCGCTGGTGCA tRX-Und-NNN-4-1 Sc: 28.5 (filtered) best isotype model: Met Sc: 26.2 >>>>>.>...>>>.........<<<.......>>>>>........<<<<<.................>>.>.......<.<<.<.<<<<<. GCCTCGGTGGCTCAGTTGGGtAGAG.G.....TTTGGCTATGGC.CCAGAAG...........GtCAAGAGTTCGAACC.CTGCAGAGGCC tRX-His-NNN-4-1 Sc: 21.9 (filtered) best isotype model: Met Sc: 23.9
iMet tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<.... AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-1 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-2 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-3 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-4 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-5 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-6 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-7 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-8 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTA... tRNA-iMet-CAT-1-9 Sc: 61.2 AGCAGCGTGGCGCAGTGGAA.GCGTGCTGGGCCCATAACCCAGAG...........GtCGGTGGATCGAAACCACTCGCTGCTAcca DX9200_CAT_CAENORHABDI_ELEG
Phe tRNAs
>>>>>>>..>>>>.........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<........<<. GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-1 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-2 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-3 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-4 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-2-5 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-4-1 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-4-2 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-4-3 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-4-4 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-4-5 Sc: 82.5 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGCACGACTGAAGATCGTGAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-1-1 Sc: 82.3 GCCTCGATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGCACGACTGAAGATCGTGAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-3-1 Sc: 82.3 GCCTCAATAGCTCAGTTGGG.AGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTTGGG........GCA tRNA-Phe-GAA-5-1 Sc: 81.2 >>>>>>>..>>>>.........<<<<..>>>>.......<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<........<<. GCCTCGATAGCTCAGTTGGGgTGAGCGTACGACTGAAAATCGTTAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGGcattcggtGCT tRNA-Phe-GAA-6-1 Sc: 56.6
.>>.>.>.........>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<.<.<<.. ACCGCAAatcaacTGtGCTCAGTTGGGAGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTCGGGGCA tRNA-Phe-GAA-7-1 Sc: 46.5 (filtered) best isotype model: Phe Sc: 63.9 >>>>>>..........>>.>........<.<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<. GCTTTAC......CT.GTGCAGTTGGGAGAGCGTACGACTGAAGATCGTAAG...........GtCACCAGTTCGATCCTGGTTTGGGGCA tRX-Phe-NNN-2-1 Sc: 36.5 (filtered) best isotype model: Phe Sc: 55.0
Pro tRNAs
>>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGTCCGGCCC tRNA-Pro-AGG-1-1 Sc: 72.1 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCGGATGGCCTAGA.GGT.A.AGGCGCTTGCTTAGGG..........................................T.GCAAGAG...........AtCCCGGGTTCGATCCCCGGTTCGACCC tRNA-Pro-AGG-3-1 Sc: 71.4 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-AGG-2-1 Sc: 71.1 GGCTGAGTGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-4-1 Sc: 70.1 GGCTGAGTGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-4-2 Sc: 70.1 GGCTGAGTGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC tRNA-Pro-AGG-4-3 Sc: 70.1 >>>>>>>..>>>>..........<<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCGCCATAGCTCAGTCGGTtA.GAGCGTGGGCC.AAGGcccaaggtcgcccaaggcccaaggtcgcccaaggccaaggtaA.GCCCAAG...........GtCGCAGGTTCGACCCCTGCTGGCGGCA tRNA-Pro-AGG-5-1 Sc: 68.5 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCTGAGTGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTAGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGATCGATCCCCGGCTCAGCCC DP9201_AGG_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGGATGGTCTAGA.GGT.A.TGATTCTCGCTTCGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-1 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGA.GGT.A.TGATTCTCGCTTCGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-2 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGA.GGT.A.TGATTCTCGCTTCGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-3 Sc: 71.5 GGCCGGATGGTCTAGA.GGT.A.TGATTCTCGCTTCGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCGATTCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-CGG-1-4 Sc: 71.5 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-1 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-10 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-11 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-12 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-13 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-14 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-15 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-16 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-17 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-18 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-19 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-2 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-20 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-21 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-22 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-23 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-24 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-3 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-4 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-5 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-6 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-7 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-8 Sc: 75.2 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-1-9 Sc: 75.2 >>>>>>...>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGCTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-2-1 Sc: 69.2 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>.>>>.......<<<.<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCAGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-6-1 Sc: 67.2 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTATT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-3-1 Sc: 66.7 GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTGAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-4-1 Sc: 66.3 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCTGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-7-1 Sc: 65.7 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>.>.......<.<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGCGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-5-1 Sc: 64.7 >>>>>>>..>>>............<<<.>>>>>..................................................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC DP9200_TGG_CAENORHABDI_ELEG GGCCGAATGGTCTAGT.GGT.A.TGATTCTCGCTTTGGG..........................................T.GCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC DP9202_TGG_CAENORHABDI_ELEG
>.>>.....>>.........>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<.<<.<. GTTC....AAAatcaTG...GTCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAT...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRX-Pro-NNN-1-1 Sc: 44.5 (filtered) best isotype model: Pro Sc: 88.4 >>>>....>>>.........>>>..........<<<..>>>>.......<<<<.................>>.>>.......<<.<<<<<<<<<. GGCC....GAA....TG...GTCTAGTGGTT.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGACAA...........G.TCCCGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCC tRNA-Pro-TGG-8-1 Sc: 41.5 (filtered) best isotype model: Pro Sc: 73.4 ..>>....>.>.........>>>..........<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<.<<<... ACCT....GTG....TG...GTTTTGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCCCCGGTTCGGCCA tRX-Pro-NNN-3-1 Sc: 45.8 (filtered) best isotype model: Pro Sc: 71.1 .>>>....>.>.........>.>..........<.<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<.<<<<.. AGCTagtgGTA....TGactAGCTAGTGGTA.TGATTCTCGCTTTGGGTGCGAGAG...........GtCCCGGGTTCAATCTCCGGTTCGGCCC tRX-Pro-NNN-4-1 Sc: 25.1 (filtered) best isotype model: Pro Sc: 61.9
Ser tRNAs
>>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-1-1 Sc: 82.3 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-1-2 Sc: 82.3 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-1 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-10 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-11 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-2 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-3 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-4 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-5 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-6 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-7 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-8 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-2-9 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GTCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-3-1 Sc: 75.1 >>.>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<.<<. GCCGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-AGA-4-1 Sc: 74.8 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-1-1 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-1-2 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-1-3 Sc: 84.2 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTCGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-2-1 Sc: 81.6 GCAGTCA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATTGACTCGAAATCAATTGGGCTCT....GCCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-2-2 Sc: 81.6 GTGGTTAagaaTGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTTGACTCGAAATCAAATGGGCTCT....GTCCGCGTAGGTTCGAAT..CCTGC.TGACTGCG tRNA-Ser-CGA-3-1 Sc: 59.1 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-2-1 Sc: 85.6 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-2-2 Sc: 85.6 GCAGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCTGCG tRNA-Ser-TGA-3-1 Sc: 85.5 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-1-1 Sc: 84.9 GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TTGCAGCG tRNA-Ser-TGA-5-1 Sc: 84.6 GCTGCGA....TGTCCGAGCGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-6-1 Sc: 82.4 GCTGCGA....TGTCCGAGCGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCAAAT..CCTGC.TCGCAGCG tRNA-Ser-TGA-6-2 Sc: 82.4 GCAACGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATGGACTTGAAATCCATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGATT..CCTGC.TCGTTGCG tRNA-Ser-TGA-4-1 Sc: 81.8 >>>>>>>.......>>...........<<..>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<...>>>>.........<<<<..<<<<<<<. GCTGCGA....TGCCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCATAGGTTCGAAC..CCTGC.TTGCAGCG tRNA-Ser-TGA-7-1 Sc: 74.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GCAACGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGATGGACTTGAAATCCATTGGGCTTT....GCCCGCGTAGGTTCGATT..CCTGC.TCGTTGCG DS9201_TGA_CAENORHABDI_ELEG GCTGCGA....TGTCCGAGTGGTtA.AGGAGTTGGACTTGAAATCCAATGGGCATT....GCCCGCGTAGGTTCGAAC..CCTGC.TCGCAGCG DS9202_TGA_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-1 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-2 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-3 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-4 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-5 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-6 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-1-7 Sc: 84.4 GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CTTGATCG tRNA-Ser-GCT-2-1 Sc: 83.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>...............<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGT.....CAAAT..CTCAT.CCTGATCG tRNA-Ser-GCT-3-1 Sc: 54.4 >>>>>>>......>>>...........<<<.>>>>>.......<<<<<.>>>>.......<<<<..>>>>>.........<<<<<.<<<<<<<. GATCAGG....TGGCCGAGTGGTtA.AGGCGATGGACTGCTAATCCATTGGGGTTT....CCCCGCGTGAGTTCGAAT..CTCAT.CCTGATCG DS9200_GCT_CAENORHABDI_ELEG
>>>.>>>.........>>>.........................<<<.>>>>>.......<<<<<..>>>>.......<<<<...>>>>>.......<<<<..<..<<<....<<<. GGCATTA.....TgcGTCCGTGGCGaatcacct....GTgtA.AGGAGATTGACTAGAAATCAATT.GGGCTCT....GCCCG.CGTAGGTTCGAATCCTG..C..TGACtgcGTTA tRX-Ser-NNN-1-1 Sc: 30.0 (filtered) best isotype model: Ser Sc: 65.6 >>>>.>...........>>>.......................<<<..>>>.>.......<.<<<..>>>>.......<<<<...>>>>>.......<<<<..<...<.<...<<<. GCAGGTTgccacT..AACCTGAC.GcgctttacctgtGTt.A.AGGAGATTAACTAGAAATCAATT.GGGCTCT....GCCCG.CGTAGGTTCGAATCCTG..C.t.GAC...TGCG tRX-Ser-NNN-3-1 Sc: 24.7 (filtered) best isotype model: Ser Sc: 55.8 >>>>>>>.........>>>.........................<<<.>>>>.........<<<<..>>>>.......<<<<...>>>>>.......<<<<..<..<<<<...<<<. GTCGAGG.....T..GGCCGAGTGG............GGc.A.AGGCATGAGTTTTCAGA.CTCAAAGGGCACTA...GCCCGaTGCAGGTTCAAATCCTG..T..CCTC...GGCG tRX-Und-NNN-1-1 Sc: 54.1 (filtered) best isotype model: Ser Sc: 53.9 >>>>..>...........>>.......................<<...>>>>>.......<<<<<..>>>>.......<<<<...>>>>>.......<<<<..<..<..<...<<<. CGGT..A.....T..A..CCTGT.G............TA..A.GGC.GATGGACTGCTAATCCATT.GGGATTT....TCCCG.CGTGAGTTCGAATCTCAtcC..TG.A...TCGA tRX-Ser-NNN-4-1 Sc: 20.4 (filtered) best isotype model: Ser Sc: 46.2
Thr tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-1 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-10 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-11 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-12 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-13 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-14 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-15 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-2 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-3 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-4 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-5 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-6 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-7 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-8 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA tRNA-Thr-AGT-1-9 Sc: 85.3 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCC tRNA-Thr-AGT-2-1 Sc: 81.2 GGGGGTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGCTCCCTTAGTATGGGAGAG...........GgCTGGGGTTCAATTCCCCATACCTCCA tRNA-Thr-AGT-3-1 Sc: 74.8 GCCTCATTGGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTAGTAAACAGAAG...........GtCGCTGGTTCGATTCCAGCATGAGGCA DT9201_AGT_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTCGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGAGGGCA tRNA-Thr-CGT-1-1 Sc: 83.8 >>>>.>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<.<<<<. GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-2-1 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-2-2 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GcCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-3-1 Sc: 76.0 GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-4-1 Sc: 76.0 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCGTATAGCTCAGAGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGGCGGTTCAATCCCGCCTGTGGGCA tRNA-Thr-CGT-6-1 Sc: 75.7 >>>>.>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<.<<<<. GCCCGTATAGCTCAGTGGCA.GAGCGTCTGTCTCGTAAACAGAAG...........GtCGACGGTTCAATCCCGTCTGGGGGCA tRNA-Thr-CGT-5-1 Sc: 75.1 >>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-1 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-2 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-3 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-4 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-5 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-6 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-7 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-8 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA tRNA-Thr-TGT-1-9 Sc: 81.0 GCCCTTATAGCTCAGTGGTA.GAGCGTTGGTCTTGTAAACCAAAG...........GtCCGTAGTTCAATCCTGCGTGGGGGCA DT9200_TGT_CAENORHABDI_ELEG
>>>....>>..........>>.>...........<.<<.>>>>>............<<<<<...................>>>>>........<<<<<.........<<....<...<<. GCT.G..TT....T.AcctGTGCAGT.GGC..A.GAGCGTCTGTCTCGTA.....AACAGAAG..............GtCGGCGGTTCAATC.CCGCC........TGG.G..G...GCA tRX-Thr-NNN-3-1 Sc: 35.1 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 43.6 >>>....>>.>........>>>>...........<<<<.>.>>..............<<.<...................>>>>>........<<<<<........<<<....<...<<. ACC.C..GT.G..T.A...GCCTAAT.GGAt.A.AGGCGTCGGTATCCTA.....ATCCAAAGT.............A.TGCGGGTTCGAGT.CCTGC........CAC.A..G...GTG tRX-Arg-NNN-5-1 Sc: 42.0 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 41.6 >>>.>..>>.>........>>...............<<.>>.>>............<<.<<...................>.>>>........<<<.<........<<<.<..<...<<. GGC.G..GC.G..T.G...GCCAAGT.GGT..A.AAGCACTGGGCTTAAAa....ACCAAGT...............AtCCGGGGTTCGACC.CCCGG........TGC.C..GgatTTA tRX-Leu-NNN-4-1 Sc: 31.0 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 30.5 >>>.>..>>.>........>>>>...........<<<<.>>..................<<...................>>>>>........<<<<<........<<<.<..<...<<. GTC.G..CA.G..T.G...GCTCAGGTGGGt.A.GAGTAAT.GACTATGGgga..A...ATAG..............GtCCGGGGTTCGAGC.CCCCG........CTGaT..G...GCA tRX-Pro-NNN-6-1 Sc: 27.9 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 27.9 >>>....>>.>.........>>>...........<<<..>>>>>............<<<<<...................>.>>>........<<<.<........<<<....<...<<. GTC.T..TC.G..T.G...GCTCAGTTGGGa.A.GAG.GTTTGACTATGG.....TTCAGAAG..............GtCAGGGGTTCGA.C.CCCAT........CGG.T..G...GCT tRX-His-NNN-3-1 Sc: 21.2 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 24.3 >>>....>>.>.........>>>...........<<<..>>>>..............<<<<....................>>>>........<<<<.........<<<....<...<<. TGC.G..CCgA..T.G...GCTCAGGTGGGt.A.GAG.GTTTGGCTATGA.....CGCAGAAG..............GtCACGGGTTCGACC.CCCGG........TGG.G..G...TAA tRX-His-NNN-5-1 Sc: 23.4 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 20.8 >>..>..>...........>>>.............<<<.>.>>..............<<.<...................>>>>>........<<<<<..........<.<......<<. GCA.T..TT.T..TgG...CTCAACT.GGG..A.AGAGGTTTGCCTGGGA.....ATCACAAG..............A.CCGGGGTTCGAGC.CCCCG........CTG.G..G...GCA tRX-Pro-NNN-8-1 Sc: 26.9 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 20.6 >>>.>...>.>.........>>>...........<<<...>.>>............<<.<....................>>>>>........<<<<<........<<..<..<...<<. GCAaC..GC.G..T.G...GCGCAGT.GGCtaA.GCG.GCTCGCCTTTGG.....AGCAAAAG..............GtCCGGGGTTCGATT.CTCCG........TGG.GggT...GTA tRX-Gln-NNN-3-1 Sc: 20.4 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 17.0 >>>.>...>.>.........>>>...........<<<....>>..............<<.....................>>>>>........<<<<<........<<..<..<...<<. GTT.C..CG.G..T.G...GCTCAGCTGGGt.A.GAGAGA.TGGCTATGG.....GGCAA.AT..............GtCCGGGGTTCGATT.CCCCG........CTA.G..A...GTT tRX-Ser-NNN-9-1 Sc: 21.2 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 16.4 >......>............>>>...........<<<..>.>>..............<<.<...................>>>>>........<<<<<..........<.........<. GAA.C..TT.T..T.A...GCTCAACTGGTt.A.GAG.GTTTGCCTGGGA.....ATCACAAG..............A.CCGGGGTTCGAGC.CCCCG........CTG.T..G...GCA tRX-Pro-NNN-10-1 Sc: 21.7 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 16.2 >>>....>..>..........>>...........<<.....>>..............<<.....................>>>>>........<<<<<........<.<....<...<<. GCC.A..GC.G..T.G...GCCTAGT.GGCt.A.AGAGTGATGACTGGGG.....AGCACAAG..............A.CCGGGGTTCGAGT.CCCCG........TTC.G..G...GTT tRX-Pro-NNN-11-1 Sc: 24.1 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 15.9 >>..>..>>.>........>>>.............<<<..>>>..............<<<.....................>>.>........<.<<.........<<<.<......<<. GGC.GgaGG.A..T.G...GCTGAGT.GGCtcA.AGGCGCTGGTTTGAAGcaatcCTCCGAAGGAC...........GtGATGAGTTCGATT.CCCAC........TCC.C..C...CCG tRX-Phe-NNN-3-1 Sc: 26.2 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 10.4 >>..>..>>.>........>>>>...........<<<<...>>>............<<<.....................>.>>>........<<<.<........<<<.<......<<. GTG.T..GC.AagT.G...GCTCAGTGGGTt.A.GAGTGA.TGGCTCCCG.....CCCAC.AC..............GtCCGGGGTTCGACC.CCCGG........TGC.G..G...GCG tRX-Gly-NNN-8-1 Sc: 31.2 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 8.5 >.>.>..>>.>........>>>.............<<<.>>>>..............<<<<....................>>>>........<<<<.........<<<.<..<....<. GCA.T..TT.T..TgG...CTCAAGT.GGG..T.AGAGGTTTGACTGGTG.....AGCAGAAG..............A.CCGGGGTTCGACT.CCCCActgtggt.AAA.A..T...ACT tRX-Thr-NNN-7-1 Sc: 23.4 (filtered) best isotype model: Thr Sc: 6.2
Trp tRNAs
>>>>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-1 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-10 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-2 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-3 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-4 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-5 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-6 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-7 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-8 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-1-9 Sc: 71.5 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........AtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-2-1 Sc: 68.3 GACTGCTTGGCGCAATGATA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA tRNA-Trp-CCA-3-1 Sc: 64.3 GACTGCTTGGCGCAATGGTA.GCGCGTTCGACTCCAGATCGAAAG...........GtTGGGCGTTCGATCCGCTCAGTGGTCA DW9200_CCA_CAENORHABDI_ELEG
>>>>.>>>...>>>.........<<<..>>.>........<.<<................>.>>>.......<<<...<<<<<<<<. TTGAcCTGTGGCTCAGTCGGGtAGAGGTTCAGCTATGACACAGAAG...........GtCCGGGGTTCAATCCTCGctGCAGTCAAA tRX-Und-NNN-7-1 Sc: 20.0 (filtered) best isotype model: Trp Sc: 13.7
Tyr tRNAs
>>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-1-1 Sc: 76.8 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-1-2 Sc: 76.8 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttcgcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-1 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-10 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-11 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-12 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-2 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-3 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtttgcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-4 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagttggcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-5 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-6 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-7 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcgggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-8 Sc: 74.6 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-2-9 Sc: 74.6 >>>>>.>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<.<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTGGACGGA tRNA-Tyr-GTA-5-1 Sc: 68.8 >>>>>>>..>>>>...........<<<<..>>>>..................<<<<.................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGCAGGACTGTAGagttagcagatATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-3-1 Sc: 67.4 >.>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<.<. CAGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtggttATCCTTAG...........GtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-4-1 Sc: 67.0 >>>>>>>..>>>>...........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. CCGTCGATAGCTCAGTagtTGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagtgggtATCCTTAG...........AtCGCTGGTTCGAATCCGGCTCGACGGA tRNA-Tyr-GTA-6-1 Sc: 66.9 CCGTCGATAGCTCAGT...TGGTAGAGCGGAGGACTGTAG...........TTCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGTTCGACGGA DY9200_GTA_CAENORHABDI_ELEG
>.>>>>..>>>>........<<<<.>>>>>..................<<<<<................>>>>>.......<<<<<....<<<<.<. ACCTGTgAGCTCAGTTGGTAGAGCGGAGGACTGTAGagtcagcaggtATCCTTAG...........GtCACTGGTTCGAATCCGGT.tcGACGGATT tRNA-Tyr-GTA-7-1 Sc: 49.5 (filtered) best isotype model: Tyr Sc: 81.9
Val tRNAs
>>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-1 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-2 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-3 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGCGGTTCGATCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-1-4 Sc: 77.4 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-1 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-10 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-11 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-12 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-2 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-3 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-4 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-5 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-6 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-7 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-8 Sc: 76.6 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-2-9 Sc: 76.6 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-3-1 Sc: 75.2 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA tRNA-Val-AAC-3-2 Sc: 75.2 GGTTTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCT tRNA-Val-AAC-4-1 Sc: 73.3 GGTCTCGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACATCTGTCTAACACACAGAAG..............GtCGGTGGTTCGAGCCCGCCCGAGATCA DV9201_AAC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-1 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-2 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-3 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-4 Sc: 80.7 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-CAC-1-5 Sc: 80.7 GGTCCTCTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTCACACGCAGAAG..............GtCGCCGGTTCGAACCCGGCGAGGACCT tRNA-Val-CAC-2-1 Sc: 78.8 >>>>>>>..>.................<.>>>.>.......<.<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. ATTGAATTAGCCTacAGTGCA.A....TGTTA.GTTCATCACGTGAAGTAT...........A.TTATAGTTCGAAATTGTAATTTAATA DV9200_CAC_CAENORHABDI_ELEG >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-1-1 Sc: 77.5 GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGATCCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-2-1 Sc: 77.5 GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT tRNA-Val-TAC-3-1 Sc: 77.2 GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT tRNA-Val-TAC-3-2 Sc: 77.2 >>>>>>>..>>>.............<<<..>>>>.......<<<<....................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTGTGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGTAG..............GcCGCCGGTTCGATCCCGGCCAGGACCT tRNA-Val-TAC-4-1 Sc: 72.9 >>>>>>>..>>>.............<<<.>>>>>.......<<<<<...................>>>>>.......<<<<<<<<<<<<. GGTCCTATGGTGT..AGTGGTtA.TCACGTCTGCTTTACACGCAGAAG..............AtCGCCGGTTCGAACCCGGCTAGGACCT DV9202_TAC_CAENORHABDI_ELEG
.>>>>>>>..>>..........................<<.>>>>.........<<<<................>>>>>.......<<<<<.<<<<<<<. gGGTCCTGTAGT..............GGTt.A....TCACGTCTGCTTCATACACAGAAG...........GtCGCCGGTTCGAACCCGGC.CAGGACCT tRNA-Met-CAT-2-1 Sc: 43.0 (filtered) best isotype model: Val Sc: 70.4 .>>>>>>>..>>>........................<<<.>>>>>.......<<<<<................>>>.>.......<.<<<.<<<<<<<. .GGTTTCGTGGTGTAcacactataGTGGTt.A....TCACATCTGTCTAACACACAGAAG...........GtCGGTGGTTTGAGCCGGCC.CGAGATCA tRX-Val-NNN-1-1 Sc: 47.9 (filtered) best isotype model: Val Sc: 60.7 .>>.>>.>....>........................<....>>>.........<<<.................>>>>>.......<<<<<.<.<<.<<. .GCACCGGTGGCGCA.........GTGGCt.A....ACAGGCTTGACTTCGGAGCAAAAG...........GtCCGGGGTTCGAGTCCCCG.TGGGAGTA tRX-Arg-NNN-6-1 Sc: 29.8 (filtered) best isotype model: Val Sc: 32.0 .>>>...>.................................>>>>>.......<<<<<................>>>>>.......<<<<<.<...<<<. .ACCG..GTGGCGCA.........GTGGCt.A....AGAGGTTTGCCTTTGGAGCAAAAG...........G.TCGGGGTTCGAGTCCCCG.TGGGGGTA tRX-Ser-NNN-7-1 Sc: 32.1 (filtered) best isotype model: Val Sc: 26.1 .>>>...>...>>>......................<<<...>>>>.......<<<<.................>.>>>.......<<<.<.<...<<<. .ACCG..GTGGCGCA.........GTGGCtaA....GCG.GCTTGCCTTTGGAGCAAAAG...........GtCCCGGGTTCGAGTCCCCG.TGGAGGTA tRX-Gln-NNN-2-1 Sc: 29.8 (filtered) best isotype model: Val Sc: 23.1 .>>.......>>..........................<<.>>.>>.......<<.<<................>>>>>.......<<<<<......<<. .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-1 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-10 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-11 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-2 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-3 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-4 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-5 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-6 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-7 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-8 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6 .GT......GGTCGA.........GTGGTg.A....ACGCGTTCGCCTCTTGAGCAGAAG...........TtTGTGGGTTCGGTTCCCAC......ACA tRX-Lys-NNN-8-9 Sc: 20.7 (filtered) best isotype model: Val Sc: 12.6
SeC tRNAs
>>>>>>>.>..>>>>>>....<<<<<<>>>>>>.......<<<<<<.>>>>>....<<<<<.>>>>.......<<<<.<.<<<<<<<. GCCCGGATGAACCATGGCGGTCTGTGGTGCAGACTTCAAATCTGTAGGCGGTTAGCGCCGCAGTGGTTCGACTCCAC.CTTTCGGGTg tRNA-SeC-TCA-1-1 Sc: 107.4 >>>>>>>....>>>>>>....<<<<<<>>>>>>.......<<<<<<.>>>>>....<<<<<.>>>>.......<<<<...<<<<<<<. GCCCGGAT..TCCATGGCGGTCTGTGGTGCAGACTTCAAATCTGTAGGCGGTTAGCGCCGCAGTGGTTCGACTCCAT..TTTCGGGTg DZ9200_TCA_CAENORHABDI_ELEG
Sup tRNAs